Likheter man gjerne skulle vært foruten

Foto: Keri Oberly

Urfolk og natur i Alaska møter mange av de samme tragiske utfordringene som man er vitne til i Finnmark.

Den 14. februar meldte norske medier at regjeringen åpner for gruvedrift i Kvalsund, med tilhørende sjødeponi i Repparfjord. Representanter for både samiske interesser, naturvernorganisasjoner, og kjendiser har varslet fastlenking.

Ikke bare i Bristol Bay

I Norge har vi allerede erfart at myndighetene vil tillate dumping i en nasjonal laksefjord, i tillegg til det omstridte vedtaket i Førdefjorden.

Søkelyset har vært på Alaska tidligere med hensyn til Bristol Bay, og kampen for å ta vare på lokale interesser og naturmangfold pågår fremdeles i denne regionen. I 2015 stiftet vi også bekjentskap til flere planlagte utbygginger i British Columbia, Canada.

Alaska-villmark. // Foto: Keri Oberly

Det siste tilskuddet på lista er Arctic National Wildlife Refuge i det nordlige Alaska, der Gwich’in-folket står i fare for å miste hele livsgrunnlaget som følger av et storstilt energiprosjekt.

Len Necefer er doktorgradsstipendiat på American Indian Studies ved Universitetet i Arizona. Sammen med filmfotograf Greg Balkin, produserte han en meget sterk film om det som nå skjer i Alaska.

Sammenliknes med Norge

Necefer er i tillegg til å være medlem av Navajo-stammen, også tidligere ansatt i et energiselskap. Han har med andre ord førstehåndserfaring fra liknende episoder, noe som også ga ham inspirasjon til å sette fokus på disse problemene.

Han trekker paralleller til det som nå skjer her til lands.

– Her foreligger det direkte sammenlikningsgrunnlag til det den samiske befolkningen utsettes for i forhold til kobbergruven i Finnmark, sier Necefer til Oppstrøms.

Foto: Keri Oberly
Store områder uten menneskelige inngrep. // Foto: Keri Oberly

Han påpeker at urfolk representerer rundt 5% av verdensbefolkningen, og at de administrerer rundt 25% av verdens landarealer.

– Samtidig finner vi nesten 80% av det globale biomangfoldet i disse regionene. Dette er ikke tilfeldig, og det kan man takke klok forvaltning gjennom generasjoner for. Når urfolk ringer med alarmbjellene, så burde vi virkelig høre på det de har å si, forteller Necefer.

Filmen, som er en fin påminnelse om at vi ikke må gi opp kampen i verken Førde eller Kvalsund, ser du under.

nb_NO