Oslomarka er kilde til visuelle nytelser og harmoni for mange. Men det som foregår under vann skaper uenighet. // Foto: Joakim Andreassen

Lars Nilssen med kraftsalve mot Oslomarkas Fiskeadministrasjon

I liten bombe av en artikkel hevder Lars Nilssen at en personalkonflikt i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) til syvende og sist handler om to forvaltningssyn på kollisjonskurs.

Settefiskkulturen i hovedstaden har lenge vært en betent materie preget av uenigheter, konflikter og det som fremstår som maktkamp mellom ulike fraksjoner. Med en personalkonflikt som på overflaten handler om hundeallergi, ser det ut til at toppen av dramafjellet nå kanskje er nådd.

Det er ikke første gang Lars Nilssen, kjent for På fisketur med Bård og Lars, og i senere tid VGTV og bloggen Lars & Lars, har rettet anklager mot OFA. Etter gjentatte forsøk på å få innsyn i utsettingstallene deres i 2015, måtte han klage inn organisasjonen for en klagenemd i Miljødirektoratet før han fikk svar.

Lars Nilssen (t.h) er vant med å stå i stormen Her sammen med Lars Lenth under produksjon av VGTV. // Foto: Morten Kraabøl

Nå nøster han opp historien bak en oppsigelse i organisasjonen (noe man kan lese mer om ved å følge linken nederst i denne saken). I september 2020 valgte nemlig styret i OFA å si opp sin ferske daglige leder, som da kun hadde stått i jobben siden januar 2019.

– Oppsigelsen er en del av en konflikt som har eskalert de siste årene. Grunneiernes styrerepresentanter stemte mot avskjedigelsen, og OFA er stevnet for arbeidsretten for usakelig oppsigelse, forteller Nilssen.

Rettmessig oppsigelse eller organisert kupp?

Grunneiernes representanter ønsker den avsatte daglige lederen tilbake i stillingen, og flere ledende OFA-folk ser på oppsigelsen som et kupp.

– Mange karakteriserer dette som iscenesatt av en godt organisert fløy som så på den oppsagte daglige lederen som en trussel mot en kultur de selv er en del av og ikke ville gi slipp på, sier Nilssen.

Settefisktradisjoner i konflikt med nye tanker

Han legger til at myndighetene i dag anbefaler å fase ut settefisk og heller å bruke tid og ressurser på habitatsforbedrende tiltak, samt flytting av villfisk fra overtallige bestander.

– Å sette likhetstegn mellom fiskekultivering og utsettinger tilhører en annen tid, men hos OFA har tiden stått stille, mener Nilssen.

Les hele saken her: «En (usaklig) oppsigelse eller et organisert kupp?»

nb_NO