Klorutslipp aktualiserer debatten rundt nasjonale laksefjorder

Nasjonale laksefjorder med akvakultur tett på

På tirsdag slapp et av Grieg Seafoods slakterier 15.000 liter klor ut i en nasjonal laksefjord. 96.000 oppdrettslaks døde, og konsekvensene for fjorden er ukjente.

På tirsdag denne uka rant 15.000 liter klor ut i sjøen fra Grieg Seafoods’ lakseslakteri på Simanes i Altafjorden. Det er kjent at 96.000 oppdrettslaks døde, men konsekvensene for resten av livet i området er ikke kartlagte. Politiet i Finnmark bekrefter til Oppstrøms at hendelsesforløpet etterforskes. Grieg Seafoods får imidlertid selv ansvaret for å utrede konsekvensene av utslippet og har satt Akvaplan-niva på jobben.

Uten utslippstillatelse i to tiår

Slakteriet som ble kjøpt av Grieg Seafoods i 2006, har vært kontroversielt fra starten av. Det ble etablert på 80-tallet av Harald Volden, og siden da har slakterivirksomheten vokst flere ganger. I 2017 kom det fram at slakteriet hadde drevet uten utslippstillatelse to tiår. Akvaplan-niva, som også den gang kartla konsekvensene, konkluderte med at bunnforholdene var gode på tross av utslippene. Dermed fikk slakteriet innvilget en utvidet utslippstillatelse, på tross av protester fra bla. Naturvernforbundet.

Da Altafjorden ble nasjonal laksefjord i 2003, var det mange som mente at slakteriet måtte vekk. Ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder var et ambisiøst prosjekt fra Bondevik II-regjeringen og ment som et “hovedtiltak for villaksen”. Ordningen, som senere ble nedfelt i forskrifter, ble imidlertid evaluert av NINA i 2018, og konklusjonen var blandet. NINA mente tiltaket sannsynligvis hadde bidratt til flere forvaltningsvedtak som ivaretar villaksen. Allikevel var de bekymret for rømt oppdrettslaks. De mente Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder kunne forsinke en negativ effekt av rømt oppdrettslaks på villaks, men påpekte at ordningen ikke ville kunne forhindre den.

Debatten rundt nasjonale laksefjorder

De siste årenes utvikling, med sviktende innsig, sjødeponier og kommende rødlisting, gjør det allikevel naturlig å stille spørsmål om ordningen har hatt effekten man hadde ønsket.

Tirsdagens klorutslipp virvlet opp debatten rundt de nasjonale laksefjordene. Daglig leder i ALI (Alta laksefiskeri interessentskap), Vegard Ludvigsen, sier til NRK at slakteriet burde flyttes vekk fra munningen av Alta og peker på at anlegget også hadde ILA-smitte for noen år siden. Professor i fysiologi og akvakultur ved universitet i Bergen Sigurd Stefansson, sier han forstår Ludvigsens bekymring og 1.-kandidat for Venstre i Finnmark og kommunestyrerepresentant i Alta, Trine Noodt, mener slakteriet bør flyttes.

Politiet vil ikke utelukke en anmeldelse av tirsdagens klorlekkasje, men sier det er for tidlig å konkludere. Det er usikkert når etterforskningen vil være ferdig. Oppstrøms vil følge saken.


Denne saken er en del av høstens nettsatsing. Grundig journalistikk om villaksen er viktigere enn noen sinne. Vil du støtte arbeidet vårt, kan du tegne abonnement her.