Nasjonale laksefjorder med akvakultur tett på

Klorutslipp aktualiserer debatten rundt nasjonale laksefjorder

På tirsdag slapp et av Grieg Seafoods slakterier 15.000 liter klor ut i en nasjonal laksefjord. 96.000 oppdrettslaks døde, og konsekvensene for fjorden er ukjente.

På tirsdag denne uka rant 15.000 liter klor ut i sjøen fra Grieg Seafoods' lakseslakteri på Simanes i Altafjorden. Det er kjent at 96.000 oppdrettslaks døde, men konsekvensene for resten av livet i området er ikke kartlagte. Politiet i Finnmark bekrefter til Oppstrøms at hendelsesforløpet etterforskes. Grieg Seafoods får imidlertid selv ansvaret for å utrede konsekvensene av utslippet og har satt Akvaplan-niva på jobben.

Uten utslippstillatelse i to tiår

Slakteriet som ble kjøpt av Grieg Seafoods i 2006, har vært kontroversielt fra starten av. Det ble etablert på 80-tallet av Harald Volden, og siden da har slakterivirksomheten vokst flere ganger. I 2017 kom det fram at slakteriet hadde drevet uten utslippstillatelse to tiår. Akvaplan-niva, som også den gang kartla konsekvensene, konkluderte med at bunnforholdene var gode på tross av utslippene. Dermed fikk slakteriet innvilget en utvidet utslippstillatelse, på tross av protester fra bla. Naturvernforbundet.

Da Altafjorden ble nasjonal laksefjord i 2003, var det mange som mente at slakteriet måtte vekk. Ordningen med nasjo...

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO