Hva betyr Oppstrøms?

Jørgen sorterer nettbutikk i Oppstrøms HQ på Hvalstad, a.k.a. stua til Jostein. // Foto: Jostein Henriksen
Norwegian