Setesdalsheiene, som nå åpnes for turbinindustrien, i blekt lys. // Foto: Joakim Andreassen

Fred. Olsens metode

Det som faktisk skjer når et stort konsern har bestemt seg for å bygge en vindmøllepark i naturområder som eies av mennesker som ikke vil at dette skal skje.

I Setesdal har jeg to ørretvann og flere mindre tjern. For fire år siden ble det satt ut yngel. Nå får vi halvkilos fisk i fin kondisjon. Maur har vist seg effektivt. Ørreten er kresen og vanskelig å lure, vannene er grunne og fulle av diverse insekter. På 90-tallet satte vi ut kanadisk bekkerøye. Røya skulle visstnok ikke være i stand til å formere seg, men har likevel etablert seg i et av vannene. Tilsynelatende har vi skapt et lite fluefiskeeldorado.

UFred. Olsen

Men mørke skyer har trukket inn fra øst og heter Fred. Olsen Renewables. En gruppe grunneiere, meg selv inkludert, er tilbudt årlige summer mot at det opprettes en såkalt «vindmøllepark» på eiendommene våre. De av oss som ikke aksepterer planene, kan ikke gjøre så mye, får vi forklart. Lov- og regelverket som gjennom år er utviklet for å beskytte områder med status som landbruks-, natur- og friluftsområder forvaltet etter plan- og bygningsloven gir ingen beskyttelse lenger. For NVE har av sentrale myndigheter fått i hende paragrafer som trumfer all annen lovgivning. En aktør med nok kapital i ryggen til å gi en håndfull grunneiere med tilstrekkelig areal «et...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO