Et skjell fra Gildeskål

Foto: Geir Ruud
Norwegian