Elver som får flyte fritt - ville elver - er i likhet med mye annet vilt sjelden vare. // Foto: Joakim Andreassen

Effektkjøring

Hvem har opplevd dette: Du kommer til elva for å fiske, og finner en elv som bare er en skygge av seg selv. Store deler er tørrlagt. Fiskeyngel og insektlarver ligger igjen i søla og kjemper for livet. Det omtales gjerne som "fleksibel kraftproduksjon".

I kraftproduskjon betegner effektkjøring praksisen der kraftverk startes og stoppes ofte og hurtig. Resultatet er raske endringer i vannføring, vannstand og vanntemperatur.

Hensikten er gjerne stabilisering av strømnettet eller helst et ønske om økt inntjening ved produksjon og salg av strøm i perioder med høy etterspørsel og pris. Kraftprodusenter omtaler det gjerne som "fleksibel kraftproduksjon".

Effektkjøring gir betydelige negative miljøkonsekvenser for vannmiljøet: stranding av ungfisk, insekter og bunndyr. Strandingene får videre store økologiske ringvirkninger og kan gå ut over elvemusling, bever og oter.

Det er forsket mye på konsekvenser og avbøtende tiltak i laksevassdrag, men for akvatiske økosystemer i innlandet er kunnskapsmangelen stor.

Det er også vanskelig å få oversikt over utbredelsen. Enkelte hevder at effektkjøring primært foregår i magasiner med utløp i store innsjøer eller i havet, men dette er feil. Prak...

FOR Å LESE DENNE SAKEN MÅ DU ABONNERE PÅ OPSTRMS+.

Du kan prøve i ÉN MÅNED for 5 KRONER.

OPSTRMS+ koster bare 49 kroner måneden. Eller så kan du støtte opp om uavhengig journalistikk og kjøpe pakken som også inkluderer Skandinavias fineste papirmagasin. Du velger.

Gå hit for å se samtlige alternativer, eller logg inn her hvis du allerede er abonnent.

PS: Digitalabonnementet vårt koster mindre enn en litt fancy kopp kaffe i måneden, og gir deg tilgang til alle nye saker og et rikholdig arkiv om fluefiske og fluefiskekultur.

Har du ikke konto fra før? Lag en konto helt gratis her.

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.