Elver som får flyte fritt - ville elver - er i likhet med mye annet vilt sjelden vare. // Foto: Joakim Andreassen

Effektkjøring

Hvem har opplevd dette: Du kommer til elva for å fiske, og finner en elv som bare er en skygge av seg selv. Store deler er tørrlagt. Fiskeyngel og insektlarver ligger igjen i søla og kjemper for livet. Det omtales gjerne som "fleksibel kraftproduksjon".

I kraftproduskjon betegner effektkjøring praksisen der kraftverk startes og stoppes ofte og hurtig. Resultatet er raske endringer i vannføring, vannstand og vanntemperatur.

Hensikten er gjerne stabilisering av strømnettet eller helst et ønske om økt inntjening ved produksjon og salg av strøm i perioder med høy etterspørsel og pris. Kraftprodusenter omtaler det gjerne som "fleksibel kraftproduksjon".

Effektkjøring gir betydelige negative miljøkonsekvenser for vannmiljøet: stranding av ungfisk, insekter og bunndyr. Strandingene får videre store økologiske ringvirkninger og kan gå ut over elvemusling, bever og oter.

Det er forsket mye på konsekvenser og avbøtende tiltak i laksevassdrag, men for akvatiske økosystemer i innlandet er kunnskapsmangelen stor.

Det er også vanskelig å få oversikt over utbredelsen. Enkelte hevder at effektkjøring primært foregår i magasiner med utløp i store innsjøer eller i havet, men dette er feil. Prak...

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

sv_SESV