Elver som får flyte fritt - ville elver - er i likhet med mye annet vilt sjelden vare. // Foto: Joakim Andreassen

Effektkjøring

Hvem har opplevd dette: Du kommer til elva for å fiske, og finner en elv som bare er en skygge av seg selv. Store deler er tørrlagt. Fiskeyngel og insektlarver ligger igjen i søla og kjemper for livet. Det omtales gjerne som "fleksibel kraftproduksjon". I kraftproduskjon betegner effektkjøring praksisen der kraftverk startes og stoppes ofte […]

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

Swedish