Foto: Baard Mikalsen / Naturvernforbundet

Drømmer om nytt liv i Skjoma

Vassdragstreff i Narvik 23.-25. august

Naturvernere jobber for å kunne reetablere Nordlands-elva, og inviterer til vassdragstreff i august.

I forkant av Skjomenutbyggingen i 1969 var Skjoma en av de aller beste lakseelvene i Norge. Status per i dag er at den står i fare for å dø ut som levedyktig fiskeelv. Statkraft har vært lite villige til å imøtekomme krav fra ulike instanser om forbedringer, og det har vært altfor liten vannføring i elva.

Etter krav fra både miljøorganisasjoner og Narvik kommune, vedtok derimot Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2015 at det skulle gjennomføres en revisjon av vilkårene.

– Vassdragsvernrådet har valgt å rette fokus på vilkårsrevisjoner og konkret på et vassdrag med en viktig vilkårsrevisjon som pågår, forteller Per Flatberg i Naturvernforbundtes vassdragsvernråd til naturvernforbundet.no.

Flatberg legger til at det som er en viktig miljørevisjonsak nå er inne i en avgjørende fase, og at det i den forbindelsen er hyggelig å kunne legge Naturvernforbundets årlige vassdragstreff til Nordland.

Naturvernforbundet mener at man ved å gjennomgå gamle konsesjoner og stille moderne miljøkrav kan man bringe mer liv tilbake i elvene. Treffet har tidligere vært lagt til vassdrag som er truet av kraftutbygging. I år blir det altså et annet opplegg med fokus på såkalte vilkårsrevisjoner.

Du kan lese mer om treffet her, og melde deg på her.