Foto: Baard Mikalsen / Naturvernforbundet

Drømmer om nytt liv i Skjoma

Vassdragstreff i Narvik 23.-25. august

Naturvernere jobber for å kunne reetablere Nordlands-elva, og inviterer til vassdragstreff i august.

I forkant av Skjomenutbyggingen i 1969 var Skjoma en av de aller beste lakseelvene i Norge. Status per i dag er at den står i fare for å dø ut som levedyktig fiskeelv. Statkraft har vært lite villige til å imøtekomme krav fra ulike instanser om forbedringer, og det har vært altfor liten vannføring i elva.

Etter krav fra både miljøorganisasjoner og Narvik kommune, vedtok derimot Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2015 at det skulle gjennomføres en revisjon av vilkårene.

– Vassdragsvernrådet har valgt å rette fokus på vilkårsrevisjoner og konkret på et vassdrag med en viktig vilkårsrevisjon som pågår, forteller Per Flatberg i Naturvernforbundtes vassdragsvernråd til natu...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.