Vill steelhead. // Foto: Shane Anderson / Trout Unlimited

Dokumenterte naturlig reetablering av villfisk i ambisiøst prosjekt

Elver som får renne fritt etter å ha vært demmet opp, reparerer seg selv. Her er filmen om solskinnshistorien fra Elwha.

I over 100 år blokkerte to demninger oppstrømsvandring for både laks, steelhead og røye i Elwha River i Washington.

Rivingen av de gamle demningene på ulike steder i elva startet i 2011, og ble avsluttet i 2014. Prosjektet utgjør det største av sitt slag i Nord-Amerika til nå, og ble blant annet belyst i Damnation fra Felt Soul Media.

John McMillan leder forskningsprosjektet «Wild Steelhead Initiative» i Trout Unlimited. // Foto: Shane Anderson / Trout Unlimited

Høyst uventet

Mens man antok at vinteroppgang av de anadrome artene skulle få en positiv oppsving etter fjerning av demningen, var det derimot knyttet skepsis til effektene det ville ha på sommeroppgang av steelhead. Dette ble nemlig ansett som et nærmest avsluttet kapittel etter alle årene med vandringshinder i elva.

Fjerning av demningene endret imidlertid sommeroppgangen drastisk, i svært positiv retning.

I tillegg til å belyse fordelene for fisk, viser også funnene hvordan riving av demninger påvirker naturmangfoldet i tilknytning til elva som helhet. Trout Unlimited karakteriserer det hele som bemerkelsesverdig.

Gir håp

Sammen med Wild Steelheaders United ville Trout Unlimited dokumentere endringene, og leide inn filmskaper Shane Anderson fra North Fork Studios til å gjøre jobben.

Shane Anderson med representanter fra prosjektet. // Foto: Shane Anderson/Trout Unlimited

Anderson har tilbrakt enorme mengder tid i Elwha-området gjennom et helt liv, og omtaler rivningene som en comeback-historie som virkelig gir håp, i en tid der det er store utfordringer for både fisk, elver og miljø generelt.

– Etter å ha brukt det siste tiåret til å dokumentere elv- og fiskehistorier, var dette uten tvil det mest inspirerende, magiske og smertefulle oppdraget jeg har gjort, sier Anderson.

Hent inspirasjon selv ved å se den nydelige filmen under!