Dokumenterte aksjonistene i Randselva

Den kjente filmskaperen var tilstede med kamera da en enorm saks ble plantet på Viuldemningen i helgen.

Da demningen ble bygget, stengte den tilgangen og demmet opp gyteplassene til den unike storørretstammen i Tyrifjorden. Nå krever aksjonister at det ryddes opp i det de omtaler som forsøpling av naturen, og i helgen tok de i bruk alternative virkemidler for å nå ut med budskapet sitt. Lars Nilssen var tilstede for å forevige det hele.

På randen av kollaps

Siden 1958 har demningen sperret gytevandringen til storørretene i Tyrifjorden. Den har også lagt de viktigste gyteområdene under vann.

– Stammen har vært kritisk truet i mange år, og sedimentene i Viulbassenget er i dag av miljøgifter som stadig lekker ned i Tyrifjorden, forteller Lars Nilssen til Oppstrøms.

Han legger til at vannkraftutbygging er i ferd med å radere ut mange av de siste gjenværende storørretstammene her til lands - den norske urørreten som befolket lavlandsvassdragene etter siste istid.

– Storørretstammen i Tyrifjorden er regnet for å være en av våre tre viktigste og bruker Randselva som gyte- og oppvekstområder. Den er sterkt truet, og for inntil få år sid...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.