Døgnfluekunnskapen din kan bli grasrotforskning

Døgnflue-spinner observert i Finnmark. // Foto: Joakim Andreassen / Oppstrøms

Artsdatabanken utgjør et fremragende verktøy. Som fluefisker kan du bidra til at det blir enda bedre.

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Artsdatabanken er en etat under Klima- og miljødepartementet, og de som jobber der samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å samle inn og formidle nettopp denne kunnskapen.

Utvidet nettsatsing

Underlagt artsdatabanken, finner man en tjeneste som etaten har valgt å kalle for Arter på nett. Her samles det informasjon om hvordan arter ser ut og hvordan de lever. Hvor artene finnes og om de er rødlistet eller på fremmedartslisten oppgis også.

Seniorrådgiver, Åslaug Viken. // Foto: Geir Mogen

– Målet er å på sikt kunne tilby beskrivelser av alle arter som finnes i Norge, noe som er estimert til å være hele 60 000 arter. Foreløpig inneholder tjenesten informasjon om vel 2500 arter, forteller seniorrådgiver, og fagansvarlig for Arter på nett, Åslaug Viken.

Som fluefisker etter ferskvannsfisk, er som regel insekter en stor del av pakken. Både med tanke på kunnskap i selve fiskesituasjonen, og ved bindebordet.

Alle insektordener har fyldige beskrivelser i Arter på nett, og vårfluene har beskrivelser av alle familiene. Det samme gjelder nettvinger, mudderfluer, kamelhalsfluer, øyenstikkere, rettvinger, storsommerfugler, og rovfluer. Hele lista finner man her.

Positivt med flere døgnflueressurser

Per i dag mangler artsdatabanken fyldige beskrivelser av døgnfluer. En orden enhver ørretfluefisker har sterke bånd til, så fremt man ikke har en svært ukonvensjonell tilnærming til imitasjonsfisket.

Artsdatabanken har lansert tjenesten Artsobservasjoner der alle kan registrere funn av arter i Norge. Her kan fluefiskere spille en viktig rolle.

– Nettsidene er et verktøy og en møteplass for naturinteresserte som på en enkel måte kan holde kontroll på sine og andres funn, og utveksle kunnskap og erfaringer, sier Viken.

De som jobber med selve Artsdatabanken opererer under prinsippet om at data de formidler skal være fritt tilgjengelige for offentligheten gjennom åpne lisenser. Dette gjelder også foto og film.

– Bilder som presenteres i Arter på nett kan altså benyttes av andre så lenge lisens og fotograf oppgis. I tjenesten Artsobservasjoner kan derimot hvem som helst bidra med informasjon om hvor artene er funnet. For å få flest mulig til å bidra, også med bilder, kan bilder der legges inn med copyright, lover Viken.

Artsobservasjoner kan registreres her