Døgnfluekunnskapen din kan bli grasrotforskning

Døgnflue-spinner observert i Finnmark. // Foto: Joakim Andreassen / Oppstrøms

Artsdatabanken utgjør et fremragende verktøy. Som fluefisker kan du bidra til at det blir enda bedre.

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Hovedoppgaven er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Artsdatabanken er en etat under Klima- og miljødepartementet, og de som jobber der samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å samle inn og formidle nettopp denne kunnskapen.

Utvidet nettsatsing

Underlagt artsdatabanken, finner man en tjeneste som etaten har valgt å kalle for Arter på nett. Her samles det informasjon om hvordan arter ser ut og hvordan de lever. Hvor artene finnes og om de er rødlistet eller på fremmedartslisten oppgis også.

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.