Døden i merdene

Hver år dør rundt 50 000 000 laks i oppdrettsmerder langs kysten. Tallet gir bare halve historien. Torsdag 13. februar kan du få hele.

Da det viste seg at over 20 prosent av all oppdrettsfisk døde i merdene i 2017, vakte det oppsikt. Det er vanskelig å forstå tallene. I 2017 stod det 419 millioner laks i 3755 merder langs norskekysten. Av disse døde 53 millioner av blant annet pankreassyndrom, infeksiøs lakseanemi, hjertesprekk og amøbegjellesykdom. 53 millioner individer med blødninger i huden, utstående øyne og ødemer i skjellommene. Ødelagte levre og buksputtkjertler, væske i bukhulen, sprukne hjertekamre og klumper av koagulert blod i hjertet.

Dødstallene fra 2017 var oppsiktsvekkende, men allikevel bare halve historien. I et forsøk på å få ned dødeligheten, har oppdrettere prøvd å forlate mekaniske avlusingsmetoder til fordel for såkalt rensefisk. Rensefisk betegner fisk som i teorien skal spise lakselus. Betegnelsen omfatter rognkjeks og ulike arter leppefisk. Og for rensefisk rapporteres ikke dødstall.

Alle rensefiskene forsvinner

I 2017 ble det imidlertid satt ut 54,6 millioner rensefisk i norske merder. Og med unntak av de som greier å rømme, er «svinnet» av rensefisk bortimot 100 prosent. De døde med andre ord i merdene.

Ved siden av dødeligheten, reiser også bruken av rensefisk en rekke andre spørsmål. Da Havforskningsinstituttet slapp årets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett, påpekte de at det har skjedd genetiske endringer i lokale bestander av bergnebb og grønngylt som følge av importert leppefisk. Rapporten pekte også på spredning av bakteriesykdommer og virus når leppefisk transporteres fra fangststeder langt unna.  

Kom på foredrag og lær mer

Oppstrøms skal i tiden framover sette søkelys på bruk av rensefisk i oppdrettsnæringen. I første omgang vil vi invitere leserne våre til en foredragskveld i regi Lars og Lars, på Hotell Clarion Folketeateret i Oslo, torsdag 13. februar. Spørsmål som vil bli tatt opp er blant annet:

  • Hvilken funksjon har leppefisk i økosystemet i havet og hvilken innvirkning har det når de overfiskes og delvis forsvinner?
  • Hvor og hvordan fanges leppefisk, og hva skjer med dem når de blir flyttet fra fangststedene til merdene?
  • Spiser rensefisk lus som sitter fast på oppdrettsfisken? I så fall, hvordan gjør de det?
  • Har de andre rensefunksjoner i merdene enn å spise lakselus?

Blant foredragsholderne er professor emeritus ved veterinærhøgskolen Trygve Poppe, Tor Atle Moe fra NINA og Kjetil Østli fra Harvest.

nb_NO