Tørrlagt elveleie. // Foto: Joakim Andreassen

Bør norske demninger rives?

FN-rapport støtter det norske storørretforkjempere har sagt i en årrekke.

Innen 2050 vil 80 prosent av menneskeheten leve nedstrøms demninger som er mer enn 50 år gamle. FN kaller det en gryende global risiko og mener flere bør rives. Ifølge en studie fra UN University vil brorparten av klodens befolkning leve nedstrøms demninger bygd i det tyvende århundre. Mange har allerede passert sin egen tiltenkte levetid.

I rapporten «Ageing water infrastructure: An emerging global risk» som nettopp ble sluppet, advarer forskere mot 58 700 demninger over hele verden som ble bygd mellom 1930 og 1970. Risiko knyttet til gamle demninger inkluderer økende driftskostnader og sedimentering og nedsatt funksjon. Rapporten spår flere rivninger i årene som kommer, når oppgradering blir økonomisk ulønnsomt eller praktisk umulig. Den holder fram de enorme fordelene slike rivninger vil kunne ha for ferskvannsøkosystemer generelt og migrerende fisk spesielt.

«Rapporten er et forsøk på å gjøre verden oppmerksom på den snikende trusselen aldrende vannlagrings-infrastruktur representerer. Vi må prøve å stimulere internasjonale tiltak for å håndtere det som til syvende og sist er en potens...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.