Foto: Joakim Andreassen

Vil stramme inn fisket i Finnmark

Finnmarkseiendommen (FeFo) melder om flere henvendelser som hentyder at fisket til tilreisende kommer i konflikt med og er til fortrengsel for de lokale sin bruk av ressursen. Nå ser man på muligheter for regelendring.

Med finnmarksloven er det åpent for at Finnmarkseiendommen (FeFo) kan innskrenke utnyttelsen av en ressurs, dersom hensynet til ressursen tilsier dette. Nylig ble det avholdt styremøte i Finnmarkseiendommen, der nettopp denne problemstillingen var på agendaen.

Søker kunnskap

- FeFo forvalter Finnmarkseiendommen i medhold av Finnmarksloven. Formålet i denne loven er å forvalte grunn og naturressurser balansert og økologisk bærekraftig til beste for innbyggerne i fylket, og særlig som grunnlag for samisk kultur, sier leder i utmarksavdelingen i FeFo, Einar Asbjørnsen til Oppstrøms.

Han karakteriserer forvaltningen av innlandsfiske til nå som passiv, med fritt salg av fiskekort for personer bosatt utenfor Finnmark (hele Finnmarkseiendommen), og gratis fiske for de som bor i fylket. Mens tilreisende kun kan fiske med stang, snøre og krok, kan lokale og bosatte i Finnmark fiske med...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.