Sjømat Norge prøver å stanse rødlisting

Er det synsing å si at dette påvirker villaksen? // Foto: Joakim Andreassen

I en kommentar til Artsdatabanken sår organisasjonen som samler sjømatnæringen, tvil om Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) og omtaler VRLs konklusjoner som synsing.

Da Artsdatabanken tidligere i år offentliggjorde de foreløpige vurderingene som er gjort til Rødlista for arter 2021, var den atlantiske villaksen vurdert til “nært truet”. Den varslede rødlistingen førte til flere medieoppslag. Samtidig med offentliggjøringen ba Artsdatabanken om innspill fra folk og organisasjoner med kunnskap om artene som var innstilt.

Organisasjonen som samler oppdrettsbedrifter

Searun.no og Oppstrøms erfarte nylig at et av innspillene som har kommet inn, er fra Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. I innspillet er organisasjonen kritiske til rødlistingen. I den opprinnelige begrunnelsen brukte Artsdatabanken konklusjoner fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Sjømat Norge angriper VRL og mener rådet bruker egne, omstridte modeller og metoder. De hevder også det er delte meninger om VRLs arbeid i vitenskapelige miljøer. Sjømat Norge påpeker videre at VRL bruker adjektiver og karakteriserer innholdet i det vitenskapelige arbeidet som subjektivt farget.

I et avsnitt omtales VRL som et “separat kollegium” som synser om om risiko som følge av rømming eller av lakselus.

VRL stiller seg uforstående til kritikken

Leder for VRL, Torbjørn Forseth, er oppgitt når han får høre anklagene.

– Jeg blir litt svett av dette. Kunnskapsgrunnlaget vårt er veldig godt, og det finnes veldig god dokumentasjon på effekten oppdrettsbransjen har på villfisken. Vi synser hverken om lakselus eller påvirkninig fra rømninger. 

Litt svett. VRLs leder Torbjørn Forseth. // Foto: Anne Olga Syverhuset

Er metodene og modellene deres omstridte?

– Jeg vet ikke hva slags modeller Sjømat Norge refererer til. Vi bruker jo ting vi utvikler selv, og dette er internasjonalt publisert. Og så gjør vi statistiske analyser som ikke kan karakteriseres som modeller. Jeg er usikker på hva de mener her.

Kjenner du til vitenskapsfolk som er kritiske til det dere driver med?

– Ikke det jeg vil karakterisere som vitenskapsfolk. Det er jo noen med en viss faglig bakgrunn som driver blogger og mener mye. Men de som er uenige må gjerne komme på banen. Så kan vi kommunisere gjennom vitenskapelige artikler, slik man gjør i vitenskapen.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd, opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Medlemmene er også oppnevnt av direktoratet. Rådet opplyser på sine hjemmesider at de er sammensatt slik at de viktigste problemstillingene som skal belyses, er dekket med minst ett medlem med spesialkompetanse innenfor feltet. Medlemmene er personlig oppnevnt og representerer ikke den institusjonen de er ansatt i. Norsk institutt for naturforskning (NINA) ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Det har ikke lykkes Oppstrøms å finne ut hvor vanlig det er at næringsorganisasjoner protesterer på vurderingene til Artsdatabanken.

Oppstrøms har bedt Sjømat Norge utdype kritikken av VRL, og Sjømat Norge sier de vil komme tilbake i neste uke. Hele uttalelsen deres til Artsdatabanken kan leses her:

SAKEN OPPDATERES

Denne saken er en del av høstens nettsatsing. Grundig journalistikk om villaksen er viktigere enn noen sinne. Vil du støtte arbeidet vårt, kan du tegne abonnement her.