Sender sylskarpt stikk til oppdrettsnæringen

Foto: Komafest

En legendarisk mafialeder overtar som omdømmekampanjens frontfigur i Vardø.

Den Stavanger-baserte gatekunstneren Pøbel og hans kollegaer i Komafest jobber til daglig sammen om kunstprosjekter i lokalsamfunn som sliter med konsekvensene av sentralisering og privatisering av naturressurser.

Den 16. oktober satte de et svært tydelig fokus på det som er et viktig tema for hele landets kystområder.

– I går ble verket “Laks er viktig for Norge” malt på det gamle sentralfryselageret i Vardø, like ved Dampskipskaien. Dette er en kommentar til de pågående prosessene med å etablere flere lakseoppdrettsanlegg i Varangerfjorden, forteller Bertine Tønseth på vegne av Komafest og Pøbel, til Oppstrøms.

Dagens situasjon ikke akseptabel

Det er ingen nyhet at dagens situasjon tegner et svært alvorlig bilde for villaksen, der både rømt oppdrettslaks og lus utgjør det som har blitt et vanlig trusselbilde. Innen 2030 er det politisk målsetting om å femdoble oppdrettsnæringen.

I en pressemelding skriver Komafest at Varangerfjorden er et yndet gyte- og oppvekstområde for både lodde, torsk og hyse, og er dermed sårbar for forurensning. Varangerfjorden har også et av landets beste rekefiske, og lusemidlene som oppdretterne bruker i store mengder tar livet av små og store skalldyr. I tillegg vet man at elvene i Varanger er rike på villaks, og representerer en stadig mer verdifull ressurs. Vardø er et aktivt fiskevær, og har et økende antall fiskere og mottak.

Sterkt og tydelig budskap. // Foto: Komafest

Havet tilhører folket, ikke de som forurenser

Kjernen i budskapet til Komafest går på at forskningsgrunnlaget på konsekvensene av oppdrett i verdifulle gyte- og oppvekstområder, som i Varangerfjorden, både er både tynt og tvetydig.

– Havet tilhører folket, men oppdrettsnæringen sitter tilsynelatende på retten til å forurense fritt. Vardø, som er et av landets mest tradisjonsrike og største fiskevær, må av alle disse årsakene beskytte våre tradisjonelle næringsveier, sier Tønseth.

Komafest mener at det å utvide med flere oppdrettsanlegg blir å gamble med økologien og naturressursene, og dermed mange menneskers livsgrunnlag.

– Det er mange som er redd for hvordan naturen vil bli påvirket av en oppdrettsutvidelse, avslutter Tønseth.

Budskapet “Laks er viktig for Norge”, stammer opprinnelig fra den omdiskuterte omdømmekampanjen der Arne Hjeltnes har hatt rollen som “supertrivelig maskot”. Det er vel heller tvilsomt at Hjeltnes verdsetter å bli sammenliknet med Don Vito Corleone, men det bryr nok verken Komafest, Pøbel eller Vardøværingene seg noe særlig om.

nb_NO