Derfor må Norge reparere ødelagt natur

I fremtiden er det ikke nok å verne natur. Vi må i tillegg reparere det som er ødelagt. Og de som ødelegger må betale det reparasjonen koster.

Det aller beste klimatiltaket er å stoppe nedbyggingen av natur og i tillegg restaurere de områdene vi har ødelagt.

I Norge har vi alltid hatt mye natur og kanskje ikke tenkt så mye på at dette faktisk er en begrenset og ikke-fornybar ressurs. Norsk natur er i dag sterkt påvirket av kraftanlegg, gruvedrift, flatehugst, skytefelt, veier, grøfting av myr og andre habitatødeleggelser.

Bare i løpet av 2008–2012 minket arealet av inngrepsfri natur i Norge med 900 kvadratkilometer.

Det er nesten like stort som hele Rondane nasjonalpark. Med inngrepsfri natur mener vi områder hvor det er mer enn en kilometer til vei eller tekniske inngrep. Myr utgjør omtrent ti prosent av Norges landareal. De aller fleste myrene i lavlandet har spor etter grøfting, og mange myrer er helt ødelagte.

Dagmar Hagen er se...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO