Avviser all kritikk i eksplosiv pressemelding

På tross av smell i tingretten og millionforlik med erstatning, mener OFA at skylda ligger hos den daglige lederen og de som ansatte ham.