Havbruksnæringens lobbyist eller villaksens forkjemper?

Den egentlige synderen. // Foto: Bjørnar Neteland

Høyres Ove Trellevik vil stanse fritidsfiske for å redde villaksen. Engasjementet må være fundert på uvitenhet eller drevet av en alternativ agenda.

Høyrepolitiker Ove Trellevik sier i en uttalelse til Bergens Tidende at alle elvene i Vestland fylke bør stenges for fritidsfiske for å se om det har en positiv effekt på villaksbestander.

For de fleste som leste saken Trellevik uttalte seg i, kan sikkert utspillet høres ut som en god ide. Men for dem som han ønsker å fjerne fra vassdragene med forslaget sitt, oppleves det svært urettferdig. Det er tydelig at det føres en politikk som ikke er for naturen, men for næringsinteresser. Kort fortalt vil han fjerne oss som har lest all forskning og har et iboende engasjement for villaksen. For dem som ikke har det samme engasjementet, vil vi prøve å beskrive situasjonen for villaksen i Vestland med dette innlegget. 

Utsagnene fra Trellevik tyder dessverre på fullstendig manglende kunnskap om vassdragene i Vestland, med mindre han har en underliggende agenda. 

Trellevik snakker mot bedre vitende

Status i fylket vårt er at de fleste elvene enten er stengt for fiske eller meget strengt regulert. . De fleste av elvene som er åpne for fiske, har kunstig høstbare bestander, lagt til rette for ved hjelp av rognutsetting eller klekkeridrift. Et fåtall av elvene i Vestland, om noen i det hele tatt har naturlige og høstbare bestander av laks. 

Gjengs for de sistnevnte er streng forvaltning, aktive tiltak mot eksterne trusler, naturlig tilrettelegging, reversering av tidligere menneskeskapte hindre og et svært begrenset uttak av laks. Situasjonen for vassdragene som har vært stengt for fiske i flere år, er ikke at bestandene er blitt bedre. Men en har gradvis mistet engasjementet som man har jobbet for å opprettholde langs elvekanten. 

Forskning og de årlige rapportene om villaksens status går dessverre på repeat. For det er havbruksnæringen som er den største trusselen for vill laksefisk. Ikke fordi de stjeler maten eller plassen til villaksen, men fordi naturens mekanismer virker på samme måte som de alltid har gjort. Plasserer du for mange individer av en art på samme plass svarer naturen med sykdom, parasitter og død. Antallet av parasitten lakselus eksploderer hver eneste vår og sommer, på grunn en absurd mengde oppdrettslaks i fjordene våre. En studie fra 2020 av Thomas Bøhn, forsker ved Havforskningsinstituttet, viser at ung laks (smolt) som ble beskyttet mot lakselus, hadde 55 ganger høyere overlevelse enn de ubeskyttede. 

Realiteten er at det står like mange oppdrettslaks i to og en halv merd (ringene på oppdrettsanleggene du ser i sjøen) som antallet villaks som vandret inn til de 481 laksevassdragene vi har i Norge i 2020.

Lakselusa tar trolig mer laks enn fiskere. Selv om den er ræva på speying // Foto: Bjørnar Neteland

Ringene i Hardangerfjorden

For å være snill med oppdrettsnæringen skal du få et «bedre» regnestykke. Det står like mange oppdrettslaks i 5 oppdretts-merder i dag, som antall villaks som kom tilbake til elvene våre i villaksens storhetstid på 1980-tallet.

Når du ser 10, 20, 30 eller 40 av disse ringene på vannet på en kort kjøretur langs Hardangerfjorden: Er det rart at villaksstammene våre kollapser? 

Til tross kollaps og parasitter, gyter det flere laks i elvene våre i dag enn på 1980-tallet. Dette kommer tydelig frem i rapporten «Status for norske laksebestander i 2021».

«At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger av fisket, og redusert fiske har mer enn kompensert for tilbakegangen av andre årsaker». 

Når Trellevik kommer med påstander og forslag som han gjør, kan en undre seg over om han har lest noen av de årlige rapportene om laksens status.

Misforståelsen til Trellevik blir komplett når han ønsker å fjerne dem som engasjerer seg frivillig. Time etter time og år etter år. For å opprettholde bestander av fisk som man først og fremst elsker som art og ønsker å bevare.  

Vi syns det er bra at Trellevik ser etter tiltak for å ta vare på villaksen. Vi etterlyser dog et ærlig, genuint og forskningsbasert engasjement. Fakta ligger på bordet foran deg, Ove. Du kan ikke snakke om vekst, fortsatt drift i åpne anlegg, skroting av trafikklyssystemet én dag og om villaksbevaring den neste. Stenger vi alle elvene, dreper vi det langsiktige engasjementet. Det er dette som er veien mot artsutryddelse. 

Det håper vi ingen vil, uavhengig av rolle.

Opprinnelig publisert i Bergens Tidende 02.04.2022

nb_NO