Fosen viser at det grønne skiftet handler om mer enn mest mulig kraft

Foto: Joakim Andreassen

Høyesterett har talt, demonstranter stenger staten, Ministeren uttaler at det er vanskelig, og Høyre sitter så stille i båten at man knapt merker havets vinder.

For det første. Den høyeste rettsinstans i Norge er klinkende klar. Konsesjonen og ekspropriasjonen som er gitt for å bygge vindturbinene på Fosen er ulovlig. De forstyrrer reindriften og er et menneskerettighetsbrudd mot det samiske folket og deres kultur og tradisjon. Enkelt og greit skulle disse vindturbinene aldri blitt gitt konsesjon eller blitt bygget.

Olje - og energiministeren vet at for å trekke konsesjonen eller omgjøre på vedtak, så kreves det noen prosesser som tar tid. Dette har dessverre ikke blitt kommunisert tydelig nok. For demonstrantene og opinionen føles det som om noen trekker ut tiden eller ikke tar dommen til etterretning. Og det bør vi i Arbeiderpartiet ta innover oss. Vi må være tydeligere.

At det endte med sivil ulydighet i denne saken er ikke uventet. Samene har blitt tvunget til å benytte seg av dette før også for å bli hørt. Hørt, men ikke lyttet til. Alta-utbyggingen og Repparfjorden er eksempler på dette. Og jeg har full forståelse for at man går til dette steget når man føler seg maktesløs. Det har jeg selv måtte gjøre på Engebøfjellet ved Førdefjorden.

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

Norwegian