Den store byttedagen

Ikke mange igjen av disse nå. // Foto: Per Harald Olsen/NTNU

Noen gaver vil man bare bytte. Som den regjeringen ga oss bittelille julaften.

Den 3. juledag har det blitt en tradisjon å bytte gaver som man enten har fra før eller ikke trenger. Poenget med gaven jeg ønsker å bytte, er at det strengt tatt ikke var en gave til meg. Men en gave til forvaltere av jaktrett, sauebønder, troféjegere og dyktige lobbyister. Mitt eneste ønske er å sende denne «gaven» fra regjeringen i retur.

Gaven disse fikk fra regjeringen, var tillatelsen til å felle 25 av 58 ulv i Norge. Grunnen til at jeg ønsker å sende «gaven» i retur, er den enkle grunn at jeg mener å skyte halvparten av en sterkt truet og rødlistet art ikke hører hjemme noen steds i 2021.

Saken handler ikke bare om ulven, men óg om rødlisten generelt. Er det slik at det er akseptabelt at vi ikke gjør noe for å få arter som havner på denne listen ut av den igjen? Er det ok at arter som vi har en tydeligvis fryktbasert holdning til, ikke kommer ut av listen?

Vil dette også gjelde arter som havnet på listen i år? Som villaksen?

En verdi som sjelden blir tatt med i regnestykkene

Det ser dessverre ut til at den samfunnsøkonomiske nytten veier tyngst på vektskålen i slike avgjørelser. Da trumfer selvsagt sau den store stygge ulven, selv om tapstallene til ulv er mikroskopiske av totaltapet av sau. Tar man kun en økonomisk verdi som vi selv har lagt til grunn, og ikke egenverdien et intakt økosystem har, så har dessverre regnestykket en enkel fasit. Og slike verdier havner dessverre nederst i bunken. Med den bakgrunnen frykter jeg virkelig for fremtiden til den nå rødlistede villaksen.

Man kan spørre om dette med ulven er relevant for en politiker på vestkysten av landet vårt. Ofte blir jeg konfrontert med nettopp det; «hva om vi hadde sendt all ulven til Vestland? Da hadde pipen fått en annen lyd!».

Men jeg mener i aller høyeste grad det er relevant. Til dømes ulven Lucky som overlevde i lang tid i Sogn og Fjordane selv om den var ønsket bort i vedtak etter vedtak. Til slutt, etter en massiv bruk av offentlige midler for å utslette dyret, ble Lucky skutt fra et helikopter etter at det var jaget frem av et par ATV-er. Lite ble nevnt om at Lucky hadde sluttet å ta beitedyr, men heller forsynte seg av en altfor stor hjortebestand. Den gjorde med andre ord både en viktig jobb, dens naturlige jobb og med en verdi som sjelden blir tatt med i regnestykkene.

Laksen, hummeren, pinnsvinet, ulven og 2748 andre arter

Dette er også en aktuell problemstilling for laksen, hummeren, pinnsvinet, ulven og 2748 andre arter i Norge. Hvordan skal vi forholde oss til artene som havner på rødlisten? Har rødlisten i det hele tatt en verdi om det ikke jobbes aktivt for å holde arter utenfor listen? Skal vi gjøre det vi kan for å få arten reddet? Eller skal vi godta, akseptere og ha som mål å holde arten på rødlisten? Er arbeidsplasser og menneskelig tradisjon mer verdt en arters eksistens og biologisk mangfold?

Vedtaket fra regjeringen tyder mest av alt på det siste. I hvert fall for ulven.

Jeg håper regjeringen vil ta denne gaven i retur, og gjennom kunnskapen vi har om artenes utryddelse, klimakrisen og store naturtap heller får gaven som vi alle trenger. Ikke bare for Norges del, men óg for måten vi vil fremstå for andre land i verden. Dette er tross alt en global krise, ikke bare en nasjonal. Dette handler ikke om et antall sau tatt av ulv, det handler om hvordan vi skal og må tilpasse oss naturen. Ikke hvordan vi på død og liv skal få naturen til å tilpasse seg oss.

Kilder:

https://www.nrk.no/osloogviken/regjeringen-vedtar-a-felle-25-ulver-i-ulvesonen-1.15782287

https://www.nrk.no/innlandet/klima–og-miljodepartementet-opprettholder-rovviltnemndenes-vedtak-om-lisensfelling-av-ulv-1.15783920 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vedtak-om-ulv/id2893478/

https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/48025

https://rovdata.no/Ulv/Bestandsstatus.aspx https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65090

https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/