regnbueørret

Tre fiskere

Stefan Ågren er flink til å «hjelpe» oss med økt fiskesug. Selv når materialet er mangelfullt og fiskene få.