Natur

Det forsømte innlandsfisket

Norges Jeger & Fiskerforbund lover økt fokus på fang og slipp i et av deres nye vedtak, men hva innebærer egentlig det for andre arter enn de anadrome?

Forventninger på Bornholm

Nå skal økt forvaltningsfokus sikre større bærekraftighet på den kjente danske fiskedestinasjonen, og både film og stillbilder brukes til å spre budskapet.

Nedgang for småvilt

I en fersk rapport levert av Norsk institutt for naturforskning kommer det fram at det står dårlig til med blant annet bestander av rype, hare og ærfugl.