Meninger

Det forsømte innlandsfisket

Norges Jeger & Fiskerforbund lover økt fokus på fang og slipp i et av deres nye vedtak, men hva innebærer egentlig det for andre arter enn de anadrome?